Odborný program / SCIENTIFIC PROGRAMME

Téma: HORNÍ ENDOSKOPIE / / Topic: UPPER ENDOSCOPY

8.15–8.30 Zahájení  / Opening Session
8.30–10.00 Živé přenosy z Centra péče o zažívací trakt  / Live Demonstration
10.00–10.15 Kávová přestávka / Coffee Break
10.15–11.30 Živé přenosy z Centra péče o zažívací trakt / Live Demonstration
11.30–11.45 Horní endoskopie / Upper endoscopy
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
11.45–13.15 Živé přenosy z Centra péče o zažívací trakt / Live Demonstration
13.15–14.00 Přestávka na oběd / Lunch Break
14.00–15.30 Živé přenosy z Centra péče o zažívací trakt / Live Demonstration
15.30–16.00 Závěr / Closing Session